Privacy Statement

Privacyverklaring van Billie Wonder B.V.

Laatste update: Februari 2022

 

Dit is de privacyverklaring van Billie Wonder B.V. (‘Billie Wonder’). Dit is de privacyverklaring van Billie Wonder B.V. (‘Billie Wonder’). Op onze website kunnen onze producten door consumenten worden gekocht. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze website.

Billie Wonder hecht veel belang aan uw privacy en ​​zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die wij verwerken wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. We stellen het op prijs dat u ons uw informatie toevertrouwt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke exacte doeleinden wij uw gegevens gebruiken. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u vragen heeft met betrekking tot uw privacy of deze privacyverklaring in het bijzonder, neem dan contact met ons op via billie@billiewonder.com.

 

Contactgegevens Billie Wonder

Website:                   www.billiewonder.com

Postal address:        Admiraal De Ruijterweg 244 H, 1055 MN Amsterdam

Business address:    Tesselschadestraat 12, 1054 ET Amsterdam

Telefoonnummer:   (+31)629341683

E-mailadres:         billie@billiewonder.com

 

De informatieverzameling door Billie Wonder

Wanneer u gebruik maakt van onze website of (een van) onze andere diensten, kunnen we uw gegevens verzamelen om onze producten en diensten te leveren en om de klantervaring op onze website te verbeteren en om onze diensten te verbeteren. Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze rechtstreeks aan ons verstrekt of omdat onze systemen deze van u verzamelen. We verzamelen alleen bepaalde informatie als u een klant van onze diensten bent (een klant is de persoon of het bedrijf dat een aankoop doet bij Billie Wonder of een van onze diensten gebruikt). Door deze privacyverklaring te lezen en een vakje aan te vinken om toestemming te geven voor onze gegevensverwerking wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of uw bestelling plaatst, stemt u in met het verzamelen van uw gegevens.

 

Uw persoonsgegevens

Wanneer u een aankoop doet via onze website, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en woonadres evenals de stad en het land waarin u woont. De gegevens worden door Billie Wonder verwerkt voor de volgende doelen:

 • om betalingen in onze webshop af te handelen;
 • u te kunnen bereiken om onze dienstverlening uit te voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • onze producten bij u af te leveren;
 • u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze algemene voorwaarden en wijzigingen in deze privacyverklaring;
 • het verwerken van persoonsgegevens indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

 

Technische informatie

Als u een klant bent, verzamelen we informatie over uw apparaat, netwerk en internetverbinding wanneer u onze website bezoekt. Informatie die kan worden verwerkt, omvat: browsertype, IP-adres, details van het besturingssysteem (versienummer en hardware-ID) en netwerkstatistieken.

We gebruiken deze technische informatie om onze website correct aan te bieden en uw ervaring te optimaliseren. We kunnen deze informatie ook gebruiken om technische ondersteuning te bieden wanneer u problemen ondervindt met onze website.

We verwerken technische informatie om onze services te kunnen leveren en te verbeteren ten behoeve van onze klanten en om noodzakelijke technische ondersteuning te bieden.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Essentiële gegevens voor de verantwoording aan de belastingdienst: 7 jaar
 • Essentiële gegevens voor facturering: 2 jaar
 • Niet-essentiële gegevens: 6 maanden

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van onze producten en diensten en het verbeteren van deze diensten. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens met derden delen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens uitdrukkelijk nooit aan derden verkopen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Billie Wonder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Nieuwsbrief

We sturen nieuwsupdates per e-mail om onze klanten op de hoogte te houden van ontwikkelingen. U ontvangt alleen nieuwsbrieven als u zich daarvoor heeft geabonneerd en daarmee uw toestemming geeft volgens artikel 6 lid 1 onder a AVG. Elke nieuwsbrief bevat onderaan een link waarop u kunt klikken om u af te melden. U kunt zich ook (uit)schrijven via onze website. Wij versturen onze nieuwsbrieven via Klaviyo, een systeem waarin alleen uw naam en e-mailadres worden opgeslagen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Billie Wonder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw rechten

Op de verwerking van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wanneer wij uw informatie verwerken, heeft u op grond van de AVG de volgende rechten:

 • om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Billie Wonder; en
 • op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wanneer Billie Wonder de gegevensverwerker van uw persoonlijke gegevens is, kunt u elk van bovenstaande rechten rechtstreeks tegen ons uitoefenen door een e-mail te sturen naar billie@billiewonder.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Veiligheidsmaatregelen

Billie Wonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via billie@billiewonder.com.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Elke wijziging van deze privacyverklaring wordt op onze website aangekondigd. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via billie@billiewonder.com. billie@billiewonder.com.